Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
1 » Bezpieczeństwo2

Bestsellery

Kontakt

 • ELEKTRO-AUTOMATIC
  NIP: 534-218-94-34
 • E-mail:biuro@pneumatyka.org
 • Telefon+48 22 753-94-79
  +48 22 723-15-43
  695-582-400
 • Fax+48 22 723-15-43
 • Godziny działania sklepu24 h sklep internetowy pon.-pt. 8-16 Sklep stacjonarny w Piastowie

Bezpieczeństwo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.elektro-automatic.com.pl prowadzony jest przez firmę ELEKTRO-AUTOMATIC będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 534-218-94-34
Firma ELEKTRO-AUTOMATIC prowadzi działalność przy ulicy Orzeszkowej 64 w Piastowie pod Warszawą - kod poczt. 05-820.
tel./fax +48 22 723-15-43 ; tel.+48 22 753-94-79
tel. GSM 695-582-400
NR KONTA BANKOWEGO: 18 1020 1055 0000 9802 0018 2774 V o/PKO BP SA WARSZAWA

Ochrona danych osobowych

Firma ELEKTRO-AUTOMATIC oświadcza, iż dane osobowe klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Szanowni Klienci,
Firma ELEKTRO-AUTOMATIC Katarzyna Szabłowska z siedzibą przy ulicy Orzeszkowej 64 w Piastowie pod Warszawą - kod poczt. 05-820 o numerze NIP: 534-218-94-34.jako administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów.

Dlatego – mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"), które wchodzi w życie 25 maja 2018 r. – wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności, dostępną pod adresem:

http://www.sklep.elektro-automatic.com.pl/bezpieczenstwo-pm-9.html

Jednocześnie informujemy, że Państwa wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możecie je nadal wycofać w dowolnym momencie, przesyłając informację na adres: biuro@pneumatyka.org

Wysyłając do Państwa niniejszy list elektroniczny, ELEKTRO-AUTOMATIC Katarzyna Szabłowska realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Obowiązek informacyjny: W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ELEKTRO-AUTOMATIC Katarzyna Szabłowska z siedzibą przy ulicy Orzeszkowej 64 w Piastowie pod Warszawą - kod poczt. 05-820 o numerze NIP: 534-218-94-34 , zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie 22 723 15 43 oraz na adres e-mail: biuro@pneumatyka.org
 2. U Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
  1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony internetowej www.pneumatyka.org oraz sklepu http://www.sklep.elektro-automatic.com.pl/ (zwanych dalej „Serwisem”) w tym przygotowywania ofert bądź realizowania zamówień;
  2. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
  3. obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
  4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  2. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  3. wsparcie dla usług serwisowych, realizacji zamówień, sprzedaży
  4. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  5. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  6. monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np.przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb;
  7. obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  8. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
  9. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  10. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Serwisu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@pneumatyka.org lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Administrator Danych Osobowych, ELEKTRO-AUTOMATIC Katarzyna Szabłowska z siedzibą przy ulicy Orzeszkowej 64 w Piastowie pod Warszawą - kod poczt. 05-820
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl